Guillem Costa, 2 -Palma
TLF. 619 38 90 07

S'ofereixen classes de català tant de repàs com d'aprenentatge de la llengua.

Nivell bàsic: començar a habituar-se a la llengua. Nivells A1 i A2.
Nivell mitjà: aprendre a defensar-se a qualsevol àmbit d'ús. Nivells B1 i B2.
Nivell avançat: dominar la llengua. Nivells C1 i C2.

També s'ofereixen cursos de repàs dels següents nivells:
ESO
BATXILLERAT I PAU.

MATRICUA

BOLSA DE EMPLEO